Koen Van Gerven heeft beslist geen kandidaat te zijn voor een nieuw mandaat als Chief Executive Officer bij bpost

Bron bpost

Koen Van Gerven (60) heeft meegedeeld aan de Raad van Bestuur van bpost dat hij beslist heeft geen kandidaat te zijn voor een nieuw mandaat als CEO bij het bedrijf. Zijn huidig mandaat loopt af op 26 februari 2020.

foto de standaard

Koen Van Gerven: “We hebben met het hele team de voorbije jaren hard gewerkt, meerdere uitdagingen succesvol aangepakt en het bedrijf een duidelijke richting gegeven. De visie en de strategie zijn helder. De uitdagingen en plannen zijn duidelijk. De uitvoering is gestart. De recente resultaten tonen aan dat het bedrijf de sterke ambitie en de juiste mensen heeft om een duurzaam antwoord te bieden op de uitdagingen die de digitale wereld ons brengt. We zien de eerste resultaten, maar de weg is nog lang en het is nodig dat er een CEO komt die een mandaat voor 6 jaar opneemt. Zo is de continuïteit tijdens het vervolg van de reis verzekerd.”

François Cornelis, Voorzitter van de Raad van Bestuur van bpost prijst de CEO voor zijn traject bij bpost: “Koen heeft de voorbije 6 jaren met moed en toewijding bpost geleid doorheen een belangrijke transformatie van de activiteiten. Hij zorgde ervoor dat het bedrijf zijn maatschappelijke rol in België blijft spelen, door gepast te reageren op marktveranderingen en nieuwe producten en diensten te lanceren om de duurzame groei van bpost te verzekeren. In naam van de Raad van Bestuur dank ik hem van harte voor het geleverd werk en wens ik hem het allerbeste toe voor zijn toekomstige projecten.”

Koen Van Gerven startte bij bpost in 2006 als Director van Retail & Financial Services en leidde de belangrijke omvorming van de postkantoren. Hij was ook voorzitter van de Raad van Bestuur van bpost bank. In 2009 werd hij tevens CIO van het bedrijf en werkte hij mee aan de beursintroductie in juni 2013 . In Februari 2014 werd hij benoemd tot CEO van bpost. 

Koen Van Gerven blijft het bedrijf leiden tot aan het einde van zijn mandaat.

De Raad van Bestuur heeft François Cornelis, voorzitter van de Raad, gevraagd om de zoektocht naar een nieuwe Chief Executive Officer te starten.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.