Vuurwerk door de Brusselse politie in beslag genomen.

Rafiek Madani voor ENAB

De Brusselse politie had voorbije weekend, drieëntwintig mensen preventief aangehouden. Ze waren vermoedelijk van plan om onrust te zaaien in de straten van Brussel. We namen contact op met de fabrikant en stelde hem vragen over het in beslag genomen product.

Mr KUIPERS Jorn zaakvoerder van een vuurwerkenzaak zei:

Foto van de in beslag genomen
vuurwerk door de Brusselse politie

Het artikel dat op de foto staat is inderdaad een artikel dat wij als importeur geïmporteerd hebben. In welke winkel dit artikel is aangekocht geweest, is voor ons moeilijk te zeggen. Deze artikelen liggen namelijk in verschillende speciaalzaken te koop in heel België.

Product gevaarlijk en wat is de procedure om zoiets te verkrijgen?

Mr KUIPERS Jorn:

Om een antwoord te geven op uw vraag over hoe gevaarlijk het is en hoe gevaarlijk het is en hoe de procedure in elkaar zit om zo’n vuurwerk te verkrijgen kan ik u mededelen dat dit artikel vrij verkrijgbaar is voor particulieren volgens het KB van 20 oktober 2015. (Indien de minimumleeftijd van 18 jaar behaald is voor deze categorie)

Pyrotechnische artikelen niet gemaakt voor betogingsoptochten

Mr: KUIPERS Jorn:

Vermits de politie het in beslag heeft genomen, lijkt het in mijn bescheiden mening dat de personen die het hebben gebruikt, dit met de verkeerde intenties hebben gedaan.
Mocht dit het geval zijn, zijn wij van mening dat hier zwaar op bestraft mag worden. Het gebruik van « pyrotechnische artikelen » in betogingsoptochten voor amok te maken, moet ten alle tijde vermeden/bestraft worden. Daar zijn de items niet voor bedoeld!

Pyrotechnische artikelen” de etymologie komt van het Griekse woord pyro (“vuur”) en tekhnikos (“made by art”). Pyrotechnische artikelen zijn de bij productie van vuurwerk benodigde en gebruikte technieken. Ook andere processen waarbij een snelle of explosieve verbranding plaatsvindt worden tot de pyrotechniek gerekend. Een voorbeeld hiervan is het opblaasmechanisme van de airbag.

vergunningen en certificaten , vuurwerkhandel te bedrijven

Mr KUIPERS Jorn:

pyrotechnische artikelen worden gebruikt gelijk op de veiligheidsinstructies duidelijk vermeld wordt, is het risico van gevaar zeer beperkt. Er worden namelijk zware procedures gevolgd om deze artikelen op de markt te brengen (CE testen, batch test conformity,…) 

Indien het niet veilig was om deze artikelen op de markt te brengen, werden ze door de wet ook niet toegelaten voor de vrije particuliere verkoop.

Verder besluit Mr KUIPERS Jorn:

Maar laat ons eerlijk zijn, als we de beelden zien van de laatste betogingen in Brussel, het slaat helemaal nergens meer op.
Stenen en aanstekers zijn in principe ook geen gevaarlijke producten, echter hebben we op de beelden van de rellen in Brussel helaas wel andere opinies hierover verkregen… 

Wij willen onze lezers en andere geïnteresseerden laten weten dat het bedrijf in kwestie geen fouten heeft gemaakt. Het is net als als wanneer een persoon een mes koopt in een warenhuis. Het warenhuis kan niet verantwoordelijk zijn voor wat de consument met het mes doet.