hands people friends communication

Hernieuwde betrekkingen met Iran kunnen een prijs hebben

Rafiek Madani voor ENAB

De ministers van Buitenlandse Zaken van de landen die de overeenkomst hebben ondertekend, hebben op 14 juli 2015 in Wenen (Oostenrijk) het succes van de onderhandelingen bekendgemaakt.
Van links naar rechts: China, Frankrijk, Duitsland, de Europese Unie, Iran, Rusland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

In 2018 trok de regering Trump zich terug uit het Joint Comprehensive Plan of Action. Nu lijkt het zal een zorgvuldige risicobeoordeling vergen, vooral in het belang van de landen in het Midden-Oosten die ten prooi kunnen vallen aan de politieke inmenging en het terrorisme van Teheran.

Foto Wikipedia : Robert Malley CC BY 2.0

De Amerikaanse president Joe Biden heeft Robert Malley benoemd tot zijn speciale gezant voor Iran. De heer Malley speelde een leidende rol in alle onderhandelingen met Teheran tijdens het presidentschap van Obama.

Na vele jaren onderhandelen heeft de regering-Obama in 2015 samen met de andere permanente leden van de VN-Veiligheidsraad (China, Frankrijk, Rusland en het Verenigd Koninkrijk) en Duitsland en de Europese Unie het voortouw genomen bij het sluiten van het Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) met Iran. In het kader van deze zogenoemde Iran Nuclear Deal stemde Teheran ermee in een groot deel van zijn nucleaire programma te ontmantelen en zijn installaties open te stellen voor uitgebreidere internationale inspecties, in ruil voor miljarden dollars aan sanctieverlichting. De overeenkomst heeft de verdere ontwikkeling van de Iraanse capaciteit echter alleen vertraagd door de bouw van kernkoppen 13 tot 15 jaar tegen te houden.

Terrorisme zonder toezicht

Terrorisme, Terroristes, Terreur
Foto Pixabay

In de overeenkomst wordt geen melding gemaakt van de subversieve activiteiten van Iran in de regio en van het feit dat het terroristische activiteiten sponsort. De betrokken landen maakten geen deel uit van de overeenkomst.

Sinds de oprichting van de theocratische sjiitische Republiek in Iran streeft het regime ernaar de overheersende politieke, « morele » en religieuze macht in het Midden-Oosten te worden. Het Iraanse systeem is gebaseerd op sjiitisch politiek autoritarisme en socialistisch economisch beleid. De sjiieten zijn de op één na grootste religieuze tak en hun gelovigen bevinden zich voornamelijk in Iran en delen van Libanon, Jemen, Irak, Syrië, Bahrein, oostelijk Saoedi-Arabië en Pakistan.

Om regionale hegemonie te bereiken, sponsort Teheran opstanden en terrorisme via sjiitische organisaties. Hezbollah, een sjiitische terreurgroep, veroorzaakt aanzienlijke ontwrichting in Libanon en heeft zelfs een vertegenwoordiging in de regering gekregen. Iran steunt de opstand van de Houthi, een sjiitische meerderheidsstam in Jemen, en ook ontwrichtende activiteiten in Irak en Saudi-Arabië. Er zijn ook aanwijzingen voor terreurpogingen in Europa. De Deense autoriteiten hebben bijvoorbeeld in 2018 een door Iran gesponsord moordcomplot blootgelegd.

Teheran’s verklaarde doelstellingen, naast het handhaven van een onderdrukkend regime in eigen land, zijn het elimineren van Israël, het bestrijden van de wereldwijde invloed van de VS en het tegenwerken van Saoedi-Arabië.

Helaas is het niet alleen Iran dat actieve agenten in Europa heeft. Er zijn andere staten in het Midden-Oosten die door hun moorddadige doctrine niet alleen hun land vernietigen, maar ook ons als westerling in gevaar brengen.

Een dankwoordje aan onze inlichtingendiensten die dag en nacht op de uitkijk staan om de vrede, de veiligheid, de openbare orde en de democratie in onze landen te waarborgen.

Met het oog op bovenstaande zaken zegde toenmalig president Donald Trump de nucleaire deal in 2018 op, tot grote ontsteltenis van de EU. Brussel was blijkbaar meer begaan met het onderhouden van diplomatieke en handelsbetrekkingen dan met het stoppen van terroristische activiteiten en subversie.

Harde voorwaarden

Bureau, Personnel, Règles, Consultation
Foto Pixabay

De agressieve houding van Iran heeft bijgedragen tot een door Washington gesteunde alliantie tussen Israël en bepaalde Arabische landen – ongetwijfeld een succes van het buitenlands beleid van de regering-Trump. Deze nieuwe samenwerking betekent dat de regio meer slagkracht heeft om de assertiviteit van Iran in te tomen. Het zal ook de reeds dynamische technologische groei van de Golflanden en het Arabische schiereiland versnellen.

De benoeming van Robert Malley bevestigt dat de nieuwe regering in Washington van plan is terug te keren naar de nucleaire deal van 2015. Teheran heeft de afgelopen maanden openlijk verklaard dat het zijn uraniumverrijkingsprogramma zou uitbreiden, wat in strijd is met de JCPOA. Hierdoor kan het land eerder kernwapens bouwen.

Iran weet nu al dat Rusland en China, en waarschijnlijk ook Europa, hun steun zullen aanbieden bij de komende onderhandelingen. Zij lijken hun nucleaire ontwikkeling vooruitlopend op de onderhandelingen te hervatten.

Om meer ontwrichting in het Midden-Oosten te voorkomen, kan alleen maar worden gehoopt dat zowel de VS als Europa krachtig zullen eisen dat Teheran stopt met de ontwikkeling van kernwapenfaciliteiten en met het sponsoren van subversieve en of terroristische activiteiten alvorens een nieuwe overeenkomst te sluiten. Er moet ook rekening worden gehouden met de belangen van de landen in de regio, hun integriteit en vrede.